2
 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w klasach I, II i III szkoły podstawowej. Najważniejszym zadaniem tych zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka. Zajęcia mają na celu usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.