2
 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w klasach I, II i III szkoły podstawowej. Najważniejszym zadaniem tych zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka. Zajęcia mają na celu usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

DZIEŃ GODZINA PROWADZĄCY
PONIEDZIAŁEK 7.45 – 8.45

13.45 – 14.45
p. R. Turlej
WTOREK 11.40 – 12.40 p. R. Turlej
ŚRODA 13:45 - 14:45 p. B. Sitko - Kalinowska
PIĄTEK 13.45 - 14.45

14.50 - 15.50
p. B. Sitko - Kalinowska