2
 

ŻABKI

1

W roku szkolnym 2018/2019, nasze 5,6 – latki, Żabki, chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w rozmaitych zajęciach organizowanych każdego dnia. Podstawę działalności dzieci stanowi zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, sprawności. 5 – latki szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej, na podwórku, jak również w sali gimnastycznej przy akompaniamencie muzycznym. Żabki są wdrażane do szanowania swojej pracy i pracy kolegów oraz uczą się współdziałać, dokonywać wyborów i dostrzegać możliwości pójścia na kompromis. W grupie 5 - latków kładzie się nacisk na przestrzeganie przedszkolnych zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Przyswaja się nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów. Uczy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć polecenia. Współpraca z rodzicami odbywa się w codziennych sytuacjach podczas kontaktów indywidualnych, na zebraniach grupowych i konsultacjach. Żabki uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, na które zapraszani są rodzice.