2
 

ŻABKI

W roku szkolnym 2017/2018 nasze 4 i 5 – letnie Żabki wspólnie zdobywają nowe umiejętności. Dzieci 5 – letnie wspierają na wielu płaszczyznach młodszych o rok kolegów i dzięki temu wszyscy uczą się współpracy w codziennych sytuacjach. Żabki chętnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych dostosowanych odpowiednio do wieku. Zgodnie podejmują zabawy tematyczne, które rozwijają dziecięcą wyobraźnię i uczą ról społecznych, aktywnie inicjują i biorą udział w zabawach ruchowych organizowanych w sali przedszkolnej oraz na podwórku. Grupa rozwija i nabywa kolejne umiejętności, które są niezbędne do uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym. Współpraca z rodzicami odbywa się w codziennych sytuacjach podczas kontaktów indywidualnych, na zebraniach grupowych i konsultacjach. Żabki uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, na które zapraszani są rodzice.