2
 

ŻABKI

W roku szkolnym 2016/2017 Żabki są najmłodszą grupą w przedszkolu. Priorytetem w nauczaniu najmłodszych dzieci jest opanowanie przez nie czynności samoobsługowych, nabywanie wiary we własne możliwości, a także uspołecznianie, czyli nawiązywanie pozytywnych relacji z grupą rówieśniczą.

Zajęcia dydaktyczne zorientowane są na potrzeby małych dzieci, stąd Żabki uczą się poprzez zabawę i wielozmysłowe doświadczanie rzeczywistości. Nacisk kładziony jest na wyzwalanie spontanicznych, twórczych działań dzieci. Dotyczy to wszystkich sfer rozwoju.

1

Maluszki mają okazję m.in. do kreatywnego ruchu przy muzyce, bawią się plastycznie rozwijając wielozmysłowo. Wykonują wiele prac plastycznych za pomocą twórczych technik, często z użyciem niekonwencjonalnych przyborów.

Naszym zwyczajem jest wspólne przeglądanie książek obrazkowych, co daje dzieciom szansę wymiany myśli oraz spostrzeżeń, wzbogaca zasób słownictwa oraz uczy współdziałania.