2
 

WIEWIÓRKI

W roku szkolnym 2016/2017, nasze 4 – latki, Wiewiórki, chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w rozmaitych zajęciach organizowanych każdego dnia. Podstawę działalności dzieci stanowi zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, sprawności.
Szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej, na podwórku, jak również w sali gimnastycznej przy akompaniamencie muzycznym.

Wiewiórki są wdrażane do szanowania swojej pracy i pracy kolegów oraz uczą się współdziałać, dokonywać wyborów i dostrzegać możliwości pójścia na kompromis.

W grupie Wiewiórek kładzie się nacisk na przestrzeganie przedszkolnych zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Przyswaja się nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów. Uczy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć polecenia.