2
 

Szklanka Mleka

Nasza szkoła od początku istnienia programu bierze w nim czynny udział. Dostawa mleka w naszej szkole odbywa się w poniedziałek, wtorek i środę.

Każdy uczeń, może zaspokoić swoją dzienną dawkę wapnia kartonikiem mleka o smaku tradycyjnym białym bądź czekoladowym oraz jogurtu o smaku truskawkowym.
Mleko białe uczniowie otrzymują bezpłatnie

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł:

  • dopłata unijna

  • dopłata krajowa

  • dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka

    obejmują dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych oraz szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

W Polsce od czasu akcesji do UE program „Szklanka Mleka” cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE takich jak, np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

W latach szkolnych 2007/2008 - 2009/2010 Polska jest niekwestionowanym liderem wśród krajów UE w realizacji programu „Szklanka Mleka”. Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia.

W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty”.

Od początku realizacji programu „Szklanka Mleka” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ok. 270 tys. ton mleka i jego przetworów, co stanowi ponad 1 miliard szklanek mleka.