2
 

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej Nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00
tel. 507 734 265

1

W naszej świetlicy nigdy nie jest nudno. Tutaj nie tylko odpoczywamy po lekcjach, ale również aktywnie spędzamy czas.

Wspólnie z kolegami i koleżankami gramy w gry planszowe, rysujemy, malujemy, lepimy i śpiewamy.

Z klocków budujemy ogromne wieżowce, oglądamy bajki i odrabiamy prace domowe. Chętnie bierzemy udział w organizowanych konkursach i imprezach.

W ŚWIETLICY ZAWSZE DOBRZE SIĘ BAWIMY!

Rodzaje zajęć prowadzonych w świetlicy:
-zajęcia plastyczno-manualne
1

-zajęcia rekreacyjno-ruchowe
1

-zajęcia animacyjne z wykorzystaniem chusty Klanza
1

-zajęcia czytelnicze
1

-pomoc w odrabianiu zadań domowych
1

-zajęcia według własnych zainteresowań
1

Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej

Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Szkoła jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole ze względu na: czas pracy rodziców (na wniosek rodziców) oraz organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
Korzystanie ze świetlicy w szkołach publicznych jest bezpłatne.
Dzieci przyprowadzone do świetlicy szkolnej przebywają pod opieką nauczyciela.