2
 

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach - Żernikach, to wszyscy uczniowie szkoły. W czerwcu wybrali oni swoich przedstawicieli, którzy stworzyli Radę Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 13. Uczniowie wybierali członków Rady Samorządu Uczniowskiego spośród wielu kandydatów.

Późna jesień i początek zimy to czas , w którym staramy się pomagać potrzebującym. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych akcjach charytatywnych.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przewodnicząca:
ALICJA MROZEK

Z-ca przew.:
MARCIN GRAJLICH

Sekretarz:
LENA KORONA

Członkowie Rady:
ALEKSANDRA ŚWITOŃSKA
MARIA GÓRSKA


OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO p.Claudia Brymm, p. Elżbieta Cichoń