2
 

RADA RODZICÓWSKŁAD RADY RODZICÓW


Przewodniczący : Adrian Mrozek
W-ce Przewodniczący: Robert Skorek-Osikowski
Skarbnik : Aleksandra Kowalczyk, Karolina Wierzbicka
Sekretarz : Sonia Świtońska


Ogólnym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.

Regulamin Rady Rodziców w formacie pdf

Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2018/2019 do pobrania
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2017/2018 do pobrania
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2016/2017 do pobrania
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2015/2016 do pobrania
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2014/2015 do pobrania
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2013/2014 do pobrania
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2012/2013 do pobrania
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2011/2012 do pobrania