2
 

PSZCZÓŁKI

Jest to jedyna grupa naszego przedszkola, która swoją salę ma w budynku szkoły. W roku szkolnym 2016/2017 Pszczółki to wesołe 5 – latki, które są dumne, że „chodzą do szkoły”.

Pszczółki zajmują jedną, pięknie wyremontowaną i wyposażoną salę, w której odbywają się zarówno zajęcia jak i zabawy. Bardzo chętnie uczestniczą w rozmaitych zajęciach edukacyjnych organizowanych każdego dnia, dostosowanych do predyspozycji wiekowych. Lubią także wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej oraz na podwórku.

Duży wkład w życie przedszkola wnoszą rodzice. Współpraca z nimi oparta jest na kontaktach indywidualnych, zebraniach grupowych i konsultacjach. Pszczółki uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, na które często zapraszani są rodzice.