2
 

Szkolny Program
Wychowawczo-Profilaktyczny 2019/2020

Naczelny cel wychowania:

„Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym”.

pdf.gif Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach