2
 

Szkolny Program
Wychowawczo-Profilaktyczny 2018/2019

Naczelny cel wychowania:

„Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym”.

pdf.gif Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach