2
 

OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

realizowano w roku 2017/2018


Uczniowie klas drugich biorą udział w projekcie „Od grosika do złotówki”.
Jest to partnerski projekt edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Union Investment TFI.

Projekt został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Finansów.


Cele programu:

- nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu,
- nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.