2
 

O naszej szkole

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach
jest ośmioklasową placówką z oddziałami przedszkolnymi.

Położona jest na obrzeżach miasta, co nadaje jej nieco sielskiego klimatu: bliskość lasu, potok płynący nieopodal, cisza i spokój stanowią jeden z walorów naszej placówki. Wymienione okoliczności zdecydowały o wybraniu ekologii i zachowań proekologicznych jako elementu, który podczas nauki w naszej szkole chcemy szczególnie podkreślać.

Ważnym aspektem działalności SP13 w Gliwicach jest rozwijanie zdolności i umiejętności językowych uczniów. Dzieci już od pierwszego roku nauki mogą uczyć się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Do tradycji szkoły na stałe weszły obchody Dnia Śląskiego organizowane corocznie w okolicy 4 grudnia.

Dzień Sportu czy Sportowy Turniej Mikołajkowy to propozycje skierowane do tych uczniów, którzy są aktywni ruchowo, mają w sobie ducha rywalizacji i chcą się zmierzyć w zawodach, pamiętając równocześnie o zasadach fair play. Dumni jesteśmy z tych młodych sportowców, którzy godnie reprezentują barwy naszej szkoły w zawodach, szczególnie narciarskich oraz pływackich.

Do kalendarza imprez szkolnych wpisał się również Dzień Otwarty organizowany pod koniec roku szkolnego, skierowany do całej lokalnej społeczności.

Ponadto wychowawcy klas co roku organizują imprezy ogólnoszkolne uatrakcyjniające naukę w naszej placówce. Należą do nich: pasowanie na ucznia, pasowanie na czytelnika, mikołajki, andrzejki, klasowe spotkania wigilijne, Pierwszy Dzień Wiosny, wyjścia do kina, teatru, wycieczki, kuligi, ogniska. Natomiast w klasach młodszych imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, a także Dnia Matki i Ojca.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że od wielu lat jesteśmy jedną z najlepszych placówek edukacyjnych w mieście pod względem osiąganych wyników w sprawdzianie zewnętrznym. O wysokim poziomie nauczania świadczą również pozycje uczniów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i licznych konkursach organizowanych na terenie miasta i gminy. Fakt ten stanowi dumę dyrekcji i rady pedagogicznej szkoły.

Szkoła aktywnie współpracuje z proboszczem tutejszej parafii - księdzem Antonim Rzeszutką i Caritasem. Dzięki ofiarności parafian możliwa jest pomoc uczniom potrzebującym. Także Rada Osiedlowa dzielnicy wspiera działalność szkoły sponsorując nagrody na wewnątrzszkolne konkursy. Bardzo dobrze układa się współpraca z Radą Rodziców, która finansuje wiele działań podejmowanych przez Dyrekcję i Grono Pedagogiczne SP13 w Gliwicach. Od wielu lat nauczyciele języka niemieckiego przygotowują dzieci do występów artystycznych podczas różnych uroczystości organizowanych przez Towarzystwo Społeczo-Kulturalne Niemców oddział Żerniki.

MAMY Z CZEGO BYĆ DUMNI!!!

Poznaj Historię naszej szkoły