2
 

O naszej szkole

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach jest ośmioklasową placówką z oddziałami przedszkolnymi.

Położona jest na obrzeżach miasta, co nadaje jej nieco sielskiego klimatu: bliskość lasu, potok płynący nieopodal, cisza i spokój stanowią jeden z walorów naszej placówki. Wymienione okoliczności zdecydowały o wybraniu ekologii i zachowań proekologicznych jako elementu, który podczas nauki w naszej szkole chcemy szczególnie podkreślać. Nasi wychowankowie uczą się segregować śmieci, dożywiają leśne zwierzęta, wyjeżdżają na wycieczki do lasu, do oczyszczalni, organizują akcje pomocy opuszczonym psom w schronisku Psitul mnie .Cała społeczność szkolna bierze udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie świata. Co roku organizowany jest Dzień Ekologiczny, a wielobarwny i głośny korowód przechodzi ulicami Żernik propagując wśród mieszkańców treści ekologiczne. Wszystkimi tymi działaniami kieruje pani Bogusława Sitko-Kalinowska prowadząca zajęcia Koła Ekologicznego- Ekoluby.

W nurt proekologiczny wpisuje się również działalność Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego. Wycieczki, rajdy, biwaki, konkursy i inne atrakcje dla chętnych turystów organizuje pani Penka Grabania - opiekun SKKT. Corocznie członkowie Koła wyjeżdżają na Zlot do Buku i uczestniczą w różnych imprezach przeznaczonych dla młodych miłośników turystyki.

Ważnym aspektem działalności SP13 w Gliwicach jest rozwijanie zdolności i umiejętności językowych uczniów. Dzieci już od pierwszego roku nauki mogą uczyć się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W tym roku szkolnym w klasach piątych realizowana będzie innowacja pedagogiczna: Czytam, piszę i rozmawiam na temat bohaterów literackich w języku polskim, angielskim i niemieckim. 26 września panie Elżbieta Cichoń i Barbara Jaworek organizują Dzień Języków Europejskich, pokazują korzyści płynące z nauki obcego języka oraz uczą otwartości na inne narody i kultury.

Do tradycji szkoły na stałe weszły obchody Dnia Śląskiego organizowane corocznie w okolicy 4 grudnia. Mieliśmy już okazję gościć pana Marka Szołtyska oraz pracownika Muzeum w Gliwicach. Oprócz spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy propagują piękno gwary i kultury śląskiej w tym dniu organizujemy konkursy, zabawy, występy artystyczne, przygotowujemy tradycyjne potrawy śląskie i pokazujemy stroje regionalne.

Dzień Sportu czy Sportowy Turniej Mikołajkowy to propozycje skierowane do tych uczniów, którzy są aktywni ruchowo, mają w sobie ducha rywalizacji i chcą się zmierzyć w zawodach, pamiętając równocześnie o zasadach fair play. Dumni jesteśmy z tych młodych sportowców, którzy godnie reprezentują barwy naszej szkoły w zawodach, szczególnie narciarskich oraz pływackich( uczniowie klas czwartych mają lekcję wychowania fizycznego na basenie). Wszystkie rozgrywki sportowe, mecze, biegi oraz zajęcia Szkolnego Koła Sportowego w naszej szkole prowadzi pani Sylwia Stopa.

Do kalendarza imprez szkolnych wpisał się również Festyn Rodzinny organizowany pod koniec roku szkolnego przy współudziale rodziców, a skierowany do całej lokalnej społeczności. Ma on formę spotkania piknikowego, któremu towarzyszą corocznie inne atrakcje na przykład: skoki spadochronowe, pokaz tresury psów, jazda konna, mecze nauczycieli z uczniami, loteria fantowa, szkolna kawiarenka, pokaz talentów uczniowskich. Ostatnio przyjął on formę Dnia Otwartego.

Ponadto wychowawcy klas co roku organizują imprezy ogólnoszkolne uatrakcyjniające naukę w naszej placówce. Należą do nich: pasowanie na ucznia, pasowanie na czytelnika, mikołajki, andrzejki, klasowe spotkania wigilijne, Dzień Bezpiecznego Internetu, Pierwszy Dzień Wiosny, wyjścia do kina, teatru, wycieczki, kuligi, ogniska. Natomiast w klasach młodszych imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, a także Dnia Matki i Ojca.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że od wielu lat jesteśmy jedną z najlepszych placówek edukacyjnych w mieście pod względem osiąganych wyników w sprawdzianie zewnętrznym. O wysokim poziomie nauczania świadczą również pozycje uczniów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i licznych konkursach organizowanych na terenie miasta i gminy. Fakt ten stanowi dumę dyrekcji i rady pedagogicznej szkoły.

Nasi uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę w ramach kółek przedmiotowych, korzystać z konsultacji z nauczycielami, uczestniczyć w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Każdego roku na terenie szkoły uczniowie ubiegają się o laury w konkursach polonistycznych Mistrz Kaligrafii SP 13 oraz Mistrz Ortografii SP13, jak również w ogólnopolskich konkursach matematycznych Kangur i Alfik oraz w konkursie weryfikującym wiedzę z języka angielskiego Fox. Ponadto na terenie szkoły organizowane są konkursy plastyczne,recytatorskie, fotograficzne, popis talentów i umiejętności uczniowskich. Biblioteka szkolna co roku wyłania zwycięzcę w konkursie czytelniczym oraz konkursie Czytam, bo lubię.

W maju 2013 roku odbędzie się już czwarta edycja Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego dla uczniów klas V-tych. Miło nam gościć na terenie naszej placówki uczniów wielu gliwickich podstawówek, którzy współzawodniczą w grupach: polonistów, matematyków, przyrodników, anglistów, sportowców i plastyków. Każdego roku motywem przewodnim konkursu staje się inna lektura. I tak wędrowaliśmy już śladami Stasia i Nel z W pustyni i w puszczy, bohaterów Opowieści z Narnii czy Ani Shirley z Zielonego Wzgórza. Pomysłodawczynią tego konkursu jest pani Anna Milka, natomiast w organizacji tak dużego przedsięwzięcia co roku pomagają panie Sylwia Stopa, Elżbieta Cichoń, Urszula Foit i Anna Płaczkowska-Stich oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w naszej szkole.

Starsi uczniowie szkoły są również współredaktorami gazetki szkolnej "Szczęśliwa 13", którą redagują pod opieką nauczyciela polonisty. Jest to kwartalnik zawierający między innymi informacje o tym, co się dzieje w szkole, jakie odnosimy sukcesy, zawsze znajduje się w nim dodatek dla najmłodszych. W tym roku szkolnym gazetkę będzie można przeczytać w bibliotece szkolnej, świetlicy oraz na naszej stronie internetowej.

Szkoła aktywnie współpracuje z proboszczem tutejszej parafii - księdzem Antonim Rzeszutką i Caritasem. Dzięki ofiarności parafian możliwa jest pomoc uczniom potrzebującym. Także Rada Osiedlowa dzielnicy wspiera działalność szkoły sponsorując nagrody na wewnątrzszkolne konkursy. Bardzo dobrze układa się współpraca z Radą Rodziców, która finansuje wiele działań podejmowanych przez Dyrekcję i Grono Pedagogiczne SP13 w Gliwicach. Od wielu lat nauczyciel języka niemieckiego (obecnie ucząca w naszej szkole pani Barbara Jaworek) przygotowuje dzieci do występów artystycznych podczas różnych uroczystości organizowanych przez Towarzystwo Społeczo-Kulturalne Niemców oddział Żerniki.

Poznaj Historię naszej szkoły