2
 

Nie pal przy mnie, proszę

W roku szkolnym 2013/2014 realizowany był program profilaktyczny NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ.
Program ten realizowany był w kl.I -III i dotyczył szkodliwości palenia oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy kotoś pali w naszej obecności. Na zakończenie programu przeprowadzono konkurs plastyczny.
Nad przebiegiem programu czuwała p. Renata Turlej.

1

1 1 1