2
 

MOTYLKI

1

W roku szkolnym 2018/2019 nasze 4 i 5 – letnie Motylki wspólnie zdobywają nowe umiejętności.
Dzieci 5 – letnie wspierają na wielu płaszczyznach młodszych o rok kolegów i dzięki temu wszyscy uczą się współpracy w codziennych sytuacjach. Motylki chętnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych dostosowanych odpowiednio do wieku. Zgodnie podejmują zabawy tematyczne, które rozwijają dziecięcą wyobraźnię i uczą ról społecznych, aktywnie inicjują i biorą udział w zabawach ruchowych organizowanych w sali przedszkolnej oraz na podwórku. Grupa rozwija i nabywa kolejne umiejętności, które są niezbędne do uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym. Współpraca z rodzicami odbywa się w codziennych sytuacjach podczas kontaktów indywidualnych, na zebraniach grupowych i konsultacjach. Motylki uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, na które zapraszani są rodzice.