2
 

MOTYLKI

W roku szkolnym 2016/2017 Motylki są najstarszą grupą – 6 – 5 –latków, z których większość przygotowuje się do pierwszej klasy. Motylki bawią się i uczą w kameralnych salach na piętrze budynku przedszkola. W grupie panuje atmosfera przyjaźni. Dzieci 6 – letnie wspierają na wielu płaszczyznach młodszych o rok kolegów i dzięki temu wszyscy uczą się współpracy w codziennych sytuacjach. Motylki chętnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych dostosowanych odpowiednio do wieku. Zgodnie podejmują zabawy tematyczne, aktywnie inicjują i biorą udział w zabawach ruchowych organizowanych w sali przedszkolnej oraz na podwórku.

Współpraca z rodzicami odbywa się w codziennych sytuacjach podczas kontaktów indywidualnych, na zebraniach grupowych i konsultacjach. Motylki uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, na które zapraszani są rodzice, a także prezentują się Im podczas zajęć otwartych prowadzonych przez wychowawcę grupy.