2
 

MOTYLKI

W roku szkolnym 2017/2018 Motylki są najmłodszą grupą w przedszkolu. W grupie 3 i 4 – latków panuje atmosfera przyjaźni. Priorytetem w nauczaniu najmłodszych dzieci jest opanowanie przez nie czynności samoobsługowych, nabywanie wiary we własne możliwości, a także uspołecznianie, czyli nawiązywanie pozytywnych relacji z grupą rówieśniczą. Zajęcia dydaktyczne zorientowane są na potrzeby małych dzieci, stąd Motylki uczą się poprzez zabawę i wielozmysłowe doświadczanie rzeczywistości. Nacisk kładziony jest na wyzwalanie spontanicznych, twórczych działań dzieci. Dotyczy to wszystkich sfer rozwoju. Maluszki mają okazję m.in. do kreatywnego ruchu przy muzyce, bawią się plastycznie rozwijając wielozmysłowo. Wykonują wiele prac plastycznych za pomocą różnych technik. Współpraca z rodzicami odbywa się w codziennych sytuacjach podczas kontaktów indywidualnych, na zebraniach grupowych i konsultacjach. Motylki uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, na które zapraszani są rodzice.