2
 

Logopeda szkolny

Katarzyna Śliwińska-Polak

Terapia logopedyczna

Dzieci, u których zdiagnozowano wady wymowy, uczestniczą w terapii logopedycznej.

Jej głównym zadaniem jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń
w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.

W przebiegu terapii bardzo ważna jest systematyczna praca w domu.
Zachęcam rodziców do pracy z dzieckiem.