2
 

Logopeda szkolny

Pani mgr Bogusława Sitko - Kalinowska - pełni dyżur:

DZIEŃ GODZINA GRUPA
Poniedziałek 9.00 - 10.00 Motylki
Wtorek 8.45 – 9.45

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.30 - 13.30
Pszczółki

Żabki

Wiewiórki

kl. 1b, 1d
Środa 12.30 – 13.30 kl. 1a
Piątek 9.40 - 10.40 kl. 1d


Terapia logopedyczna

Dzieci, u których zdiagnozowano wady wymowy uczestniczą w terapii logopedycznej.

Jej głównym zadanie jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.

W przebiegu terapii bardzo ważna jest systematyczna praca w domu. Zachęcam rodziców do pracy z dzieckiem.