2
 

Zapowiedzi wydarzeń szkolnych
październik 2019

DATA

WYDARZENIA

11.10

Uroczysta Akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
5 lekcja kl. I-IV
6 lekcja kl. V-VIIIKonkursy1


*****


WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Dla uczniów szkół podstawowych organizuje się Wojewódzkie Konkursy z:
języka polskiego, matematyki, historii, geografii, biologii, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka rosyjskiego.
Konkursy są skierowane do uczniów wykazujących zainteresowania związane z wybranym przedmiotem.
Konkursy przedmiotowe - obejmują i poszerzają treści podstawy programowej danego przedmiotu. Szczegółowe zakresy wiedzy i umiejętności wymagane na poszczególnych stopniach konkursów oraz wykaz proponowanych lektur znajdują się w regulaminach konkursów. Stopień szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych z:
1 języka polskiego 4.11.2019 godz. 9:00
2 matematyki 5.11.2019 godz. 9:00
3 języka angielskiego 6.11.2019 godz. 9:00
4 historii 7.11.2019 godz. 9:00
5 geografii 8.11.2019 godz. 9:00
6 biologii 12.11.2019 godz. 9:00
7 chemii 13.11.2019 godz. 9:00
8 fizyki 14.11.2019 godz. 9:00
9 języka niemieckiego 15.11.2019 godz. 9:00
10 języka hiszpańskiego 18.11.2019 godz. 9:00
11 języka francuskiego 19.11.2019 godz. 9:00
12 języka rosyjskiego 20.11.2019 godz. 9:00
Informacje dotyczące organizacji oraz regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce Szkoły i organy prowadzące/Konkursy, olimpiady, turnieje. Zachęcamy do udziału w konkursach.