2
 

Harmonogram zebrań

DATA CEL
06-07.09.2017
  • Informacje ogólne dotyczące Roku Szkolnego.
  • Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
26.10.2017 Konsultacje dla rodziców.
29-30.11.2017
Informacje o postępach w nauce. Konsultacje dla rodziców.
24-25.01.2018
Informacje o ocenach semestralnych.
23.03.2018 Konsultacje dla rodziców
09-10.05.2018
Informacje o postępach w nauce. Konsultacje dla rodziców