2
 
W naszej szkole odbywają się zajęcia, przewidziane dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych:
przejawiających trudności w nauce, dla uczniów zdolnych, a także tych, którzy chcą dobrze przygotować się do czekających ich w przyszłości egzaminów. Pragniemy nie tylko podnosić poziom wiedzy, ale także rozwijać zainteresowania i pasje naszych uczniów...


Kl.I-III

SKS
KÓŁKO PRZYRODNICZE
KOŁO TURYSTYCZNEKl.IV-VII

SKS
KOŁO TURYSTYCZNE
KOŁO POLONISTYCZNE
KOŁO INFORMATYCZNE
KOŁO CHEMICZNE
KOŁO FIZYCZNE


ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU PO KLASIE VIII
- MATEMATYKA
- J.POLSKI
- J.ANGIELSKI


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
- J.POLSKI
- MATEMATYKA


1