2
 

Harmonogram kółek 2019/2020

Nazwa koła Termin Sala Prowadzący
Przygotowanie do egzaminu
z j. polskiego kl.8
poniedziałek
14:35 - 15:20
7 p. B.Fałek
Przygotowanie do egzaminu
z j. angielskiego kl.8
czwartek
7:00 - 7:45
s. 25 p. M. Nowok
Przygotowanie do egzaminu
z matematyki kl. 8
poniedziałek
7:00 - 7:45
s. 9 p. M. Kędzierska
przygotowanie do egzaminu
z j. niemieckiego kl. 8
wtorek
14:35 - 15:20
s. 8 p. B. Jaworek
Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 6-8 wtorek
7:00 - 7:45
s. p. A. Krawczyk
Kółko fizyczne kl. 7-8 piątek
14:35 - 15:20
s. 22 p. G. Malec
Kółko chemiczne kl. 7-8 wtorek
7:00 - 7:45
s. 22 p. A. Twardowska
Odyseja Umysłu kl. 6-7 wtorek
15:30
s. p. A. Soroka - Gądzik
Zuchy (grupa artystyczna) kl. 1-3 wtorek
14:30 - 15:15
p. E. Gnat
Zuchy kl. 1-3 wtorek
17:00 - 18:30
p. E. Gnat
Kółko informatyczne kl.6-8 środa
13:40 - 14:25
s. 6 p. B. Daszkiewicz
kółko komputerowe kl. 2-3 środa
13:40 - 14:25
s. 6 p. B. Daszkiewicz
Kółko muzyczne kl. 4-8 czwartek
12:40 - 13:25
s.4 p. M. Zygała
SKS kl.4-7 czwartek
13:40 - 14:25
sala
gimnastyczna
p. M. Badocha
Kółko polonistyczne kl. 4-6 środa
13:40 - 14:25
s. 23 p. E. Gnat
Kółko przyrodnicze kl. 4 poniedziałek
13:40 - 14:25
s.10 p. M. Ciesielska
zajęcia międzykulturowe kl.3-4 wtorek
13:40 - 14:25
s. 11 p. M. Słomińska
Kółko z jezyka niemieckiego kl.3 piątek
13:40 - 14:25
s. 21 p. I.Seget
SKS - gry i zabawy sportowe kl.2-3 wtorek
13:40 - 14:25
sala
gimnastyczna
p. S. Stopa
Kółko z języka angielskiego wtorek
13:40 - 14:35
s. 25 p. I.Wilk-Skubela
bajkoterapia kl. 2-3 poniedziałek
12:40 - 13:25
s. 11 p. A. Soroka - Gądzik
zajęcia rozwijające umiejętność czytania kl. 2 czwartek
12:40 - 13:25
sala
techniczna
p. A. Kuter
gry i zabawy matematyczne kl. 1-3 środa
7:00 -7:45
s. 18 p. M. Słomińska
Zabawy integracyjne i społeczne kl. 1 czwartek
13:40 -14:25
s. 11 p. M. Słomińska
Zajęcia kreujące wyobraźnię kl. 1
poniedziałek 15:00
s. 11 K. Sąkol
Zajęcia wspierające koncentracje uwagi kl.1 poniedziałek
13:40 -14:25
s. 16 p. A. Wiktorczyk - Żuraw


1