2
 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13
im. Krystyny Bochenek w Gliwicach


Dyrektor Szkoły

Mariola Bucher

Przyjmuje strony po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznymWicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznego

Anna Milka

Przyjmuje strony po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznymWicedyrektor ds. organizacji pracy nauczycieli

Urszula Foit

Przyjmuje strony po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym