2
 

Dokumenty

W tej części publikujemy informacje dotyczące prawa szkolnego zawartego w STATUCIE SZKOŁY, działań wychowawczych szkoły ujętych w - PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM. Zamieszczamy również REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ.

Statut szkoły

Program wychowawczy

Program profilaktyczny