2
 

Plan pracy biblioteki szkolnej

DZIEŃ GODZINY PRACY
Poniedziałek
 • 7:30 - 9:30
  11:30 - 15:00
Wtorek
 • 12:30 - 15:30
 • środa
 • 7:30 - 8:30
  9:40 - 14:30
 • Czwartek
 • 8:50 - 9:20,
  10:40 - 15:30
 • Piątek
 • 7:30 - 8:30
  11:00 - 14:30


 • Zbiory biblioteki na dzień dzisiejszy to bardzo szeroka oferta wydawnictw książkowych, czasopisma oraz wydawnictwa nieksiążkowe. Biblioteka jest skierowana do wszystkich uczniów naszej szkoły, zarówno młodszych jak i starszych. Uczniowie korzystają z biblioteki bezpłatnie. Główne zadania biblioteki to: rozbudzanie czytelnictwa uczniów i umiejętności zdobywania informacji związanych z nauką szkolną, utrwalanie wiadomości i umiejętności nabywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pomoc w nauce, realizacja edukacji czytelniczej i medialnej, zagospodarowanie wolnego czasu, wprowadzenie czytelników do wykorzystywania nowych narzędzi poszukiwania, przygotowanie czytelników do swobodnego korzystania z systemu informacji naukowej, pomoc rodzicom, nauczycielom, studentom przez gromadzenie pozycji z zakresu pedagogiki i psychologii. Biblioteka poza udostępnianiem swoich zbiorów proponuje czytelnikom szeroką ofertę kulturalną: wystawy, konkursy (miejskie, międzyszkolne, szkolne) i turnieje literackie, czytelnicze, plastyczne, różnorodne zajęcia oparte na żywym słowie oraz inscenizacje.

  Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych
  15 i 16 stycznia w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas 1a i 1b na czytelników. Panie bibliotekarki zapoznały uczniów z regulaminem obowiązującym w bibliotece oraz zachęciły do częstego korzystania z jej zbiorów. Specjalnie na tę okazję starsze dzieci przygotowały inscenizację, podczas której starały się przekazać swoim młodszym kolegom i koleżankom, wiedzę o książce i bibliotece. Uczniowie otrzymali na pamiątkę tego wydarzenia dyplomy.

  11
  1
  1

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  W ramach programu realizujemy zakup lektur i nowości książkowych

  11
  11
  11