2
 

Plan pracy biblioteki szkolnej

DZIEŃ GODZINY PRACY
Poniedziałek
  • nieczynna
Wtorek
  • 7:30 - 15:30
  • Środa
  • 8:40 - 15:30
  • Czwartek
  • 8:40 - 16:00
  • Piątek
  • 11:40 - 14:40
  • Zbiory biblioteki na dzień dzisiejszy to bardzo szeroka oferta wydawnictw książkowych, czasopisma oraz wydawnictwa nieksiążkowe. Biblioteka jest skierowana do wszystkich uczniów naszej szkoły, zarówno młodszych jak i starszych. Uczniowie korzystają z biblioteki bezpłatnie. Główne zadania biblioteki to: rozbudzanie czytelnictwa uczniów i umiejętności zdobywania informacji związanych z nauką szkolną, utrwalanie wiadomości i umiejętności nabywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pomoc w nauce, realizacja edukacji czytelniczej i medialnej, zagospodarowanie wolnego czasu, wprowadzenie czytelników do wykorzystywania nowych narzędzi poszukiwania, przygotowanie czytelników do swobodnego korzystania z systemu informacji naukowej, pomoc rodzicom, nauczycielom, studentom przez gromadzenie pozycji z zakresu pedagogiki i psychologii. Biblioteka poza udostępnianiem swoich zbiorów proponuje czytelnikom szeroką ofertę kulturalną: wystawy, konkursy (miejskie, międzyszkolne, szkolne) i turnieje literackie, czytelnicze, plastyczne, różnorodne zajęcia oparte na żywym słowie oraz inscenizacje.