2
 

Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

1

realizowano w 2015 roku

Od 15 lutego 2013 roku do 15 czerwca 2013 roku nasza szkoła uczestniczyła w II Ogólnopolskim Konkursie pt. „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Hasłem tegorocznej edycji konkursu było: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Zadania konkursowe obejmowały problematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, mówili o poszanowaniu praw jednostki, w tym ucznia – obywatela, zastanawiali się, jak przeciwdziałać patologiom oraz uczyli się tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach. Celem konkursu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Nasza szkoła zrealizowała 10 zadań.

W ramach zadania 1 uczniowie definiowali pojęcia „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” przy wykorzystaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Słownika Języka Polskiego, a następnie tworzyli plakaty dotyczące tych zagadnień (wybrane plakaty zostały wysłane do jury konkursu). Uczniowie wzięli aktywny udział w debacie nt. „Jesteśmy obywatelami naszego państwa, członkami społeczeństwa, przestrzegamy prawa”

1 1

Zadanie 2 „ Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu by poprawić relacje między ludźmi?”

Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne w relacjach z drugim człowiekiem są nie tylko słowa, a także wyraz twarzy, gesty. Uczniowie doszli do wniosku, że wiele nieporozumień bierze się stąd, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, aby to zmienić potrzebna jest dobra wola obu stron, szczera, życzliwa rozmowa, wiedza o tym, że nie zmienimy nikogo na siłę.

Zadanie 3 „ Bezpieczne zachowanie w domu, szkole, na ulicy”.

Uczniowie klas I –III uczestniczyli w zajęciach o zachowaniu bezpieczeństwa na ulicy. Zajęcia te miały na celu uświadomienie uczniom, jak należy pieszo poruszać się po drodze, przechodzić przez skrzyżowanie, jak pomóc młodszemu koledze przejść na drugą stronę jezdni. Efektem tych zajęć było wykonanie kolorowanki ukazującej sytuacje na przejściu. Kolorowanki wypełniane były dowolną techniką plastyczną. Po zajęciach dokonano wystawy prac.

1 1 Kolorowanki klas I-III

Uczniowie klas starszych IV –VI na zajęciach technicznych układali regulamin zachowania się na przerwie. Zadanie to miało na celu uwrażliwienie wszystkich uczniów na sytuacje, jakie mogą pojawić się podczas nierozsądnej zabawy. Ważne jest to, by na przerwie nie zrobić sobie, jak również nikomu innemu, krzywdy.

1 1 Regulamin zachowania się na przerwie.

Ponadto starsze klasy brały udział w QUIZIE o „Bezpieczeństwie w ruchu drogowym”. Drużyny rywalizowały ze sobą odpowiadając na pytania. Zadania wyświetlane przez rzutnik pokazywały sytuacje drogowe na skrzyżowaniach.

1 1

Zadanie 4 „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej a zwyczaje szkolne.”

Uczniowie poznali podstawowe prawa związane z ochroną dóbr osobistych człowieka oraz uświadomili sobie, w jakich sytuacjach zostają naruszone ich godność i dobra osobiste oraz w jakich dokumentach, do których mogą się odwoływać, są zawarte ich prawa (wymienione zostały m.in. Konstytucja RP, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka, kodeks cywilny, kodeks wykroczeń, kodeks karny, kodeks rodzinny).

1 1

Zadanie 5 „Tytoń, narkotyki, dopalacze- jak się przed tym bronić?”

Uczniowie zdobyli wiedzę na temat substancji psychoaktywnych – ich działania na mózg i cały organizm człowieka. Podjęta została dyskusja, czy warto się bronić przed używkami i jak można tego dokonać. Uczniowie poznali zagrożenia społeczne i osobiste płynące z używania tytoniu, narkotyków, dopalaczy. Wykazali się wiedzą i przemyśleniami, wykonując plakaty przywołujące argumenty przeciw zażywaniu różnego rodzaju substancji uzależniających oraz nawołujące do prowadzenia zdrowego trybu życia.

W ramach realizacji zadania nr 6 „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki"? dnia 16.05.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 13 w Gliwicach odbyło się spotkanie uczniów z panią kurator IV wydziału do spraw nieletnich w Gliwicach.

Celem zajęć było:

• uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z niewłaściwego sposobu kibicowania;

• naświetlenie problemu agresji występującej wśród kiboli, blokersów i grup podwórkowych;

• uświadomienie, gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia;

• naświetlenie uczniom problemu jakim jest przekraczanie granicy odpowiednich zachowań społecznych

• potrzeba eliminacji niewłaściwego zachowania młodych ludzi

Uczniowie w czasie spotkania obejrzeli film edukacyjno – profilaktyczny, poruszający temat kiboli, ich działania, sposobów werbowania nowych członków i konsekwencji, jakie czekają na młodych ludzi, którzy niefortunnie znajdą się w kręgu ich zainteresowania lub w pobliżu miejsca ich działania. Zainteresowanie filmem było ogromne. Po zakończeniu projekcji filmu, odbyła się prelekcja na temat problemu grup nieformalnych. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze, a zaangażowanie młodzieży w trakcie zajęć zaskoczyło organizatorów.

Zadanie 7 „ Mój przyjaciel jest inwalidą- jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.”

Uczniowie uświadomili sobie, jak ciężko wykonać codzienne czynności będąc niepełnosprawnym ruchowo czy wzrokowo. Poznali rzeczywiste znaczenie słów „debil, kretyn i idiota”.

1 1

Zadanie 8 „ Nie jesteś sam.”

Uczniowie dowiedzieli się, że istnieją specjalne instytucje pomagające osobom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej. Wiedzą, że na poziomie szkoły mogą zwrócić się ze swoim problemem do wychowawcy, psychologa czy pedagoga. Niezależnie od doświadczonych niepowodzeń życiowych, wyglądu, każdy człowiek zasługuje na szacunek .

Zadanie 9 „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia.”

Uczniowie uświadomili sobie, na czym polega odpowiedzialność karna nieletnich i jakie mogą ponieść konsekwencje łamania zasad i norm społecznych. Przypomniano im również, że w szkole dokumentem zawierającym ich prawa i obowiązki jest Statut Szkoły.

Zadanie 10 „ Bezpieczny Internet” Celem akcji było przekazanie rodzicom informacji nt. bezpieczeństwa w sieci. Rodzice obejrzeli prezentację multimedialną oraz zapoznali się z zagrożeniami wynikającymi korzystania z Internetu.

Wszystkie zrealizowane zadania zostały udokumentowane pracami uczniów oraz zdjęciami wykonanymi podczas zajęć. Napisano sprawozdania i przesłano je do komisji Konkursu, która przyznała nam tytuł BEZPIECZNA SZKOŁA.